Selectați Limba

RomânáDeutschMagyarEnglish

Custom Search

Servicii

Traduceri autorizate si legalizate de documente din/în limbile : Engleză, Germană, Maghiară, Română.

  

  • Traduceri economice: situaţii financiare, rapoarte periodice, prospecte, rapoarte economice, documente de asigurare, contracte de credit si asigurare, corespondenţă de afaceri, extrase de cont bancar, rapoarte de audit bancar, bilanţuri, facturi de import/export, dosare finanţare, etc.
  • Traduceri juridice: contracte, acte constitutive, rapoarte de expertiză, corespondenţă, documente de instanţă, procuri, hotărâri judecatoreşti, acte funciare, etc. 
  • Traduceri tehnice: licenţe, manuale de utilizare, manuale de instalare si service, documentaţie de participare la licitaţii, manuale de intreţinere, etc.
  • Traduceri medicale: rapoarte si studii clinice, teste de laborator, certificate de analize medicale, documente de spitalizare, manuale de utilizare pentru medicamente, broşuri de prezentare, adeverinţe, etc.
  • Traduceri literare: eseuri, articole etc.
  • Traduceri diverse: certficate de naştere, căsătorie, caziere judiciare, acte de identitate, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetăţeniei, documente de identitate, permise de rezidenţă, carţi de muncă, diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de invăţământ, corespondenţă privată, CV-uri si scrisori de intenţie, taloane auto, dosare de emigrare.